Algemene informatie

Geradts & Gubbels advocaten BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91793521. Mr N. Geradts en mr J.B. Gubbels zijn ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Geradts & Gubbels hanteert voor haar dienstverlening algemene voorwaarden. Deze zijn hieronder in te zien.

Op de dienstverlening is een kantoorklachtenregeling, naar het model van de Nederlandse Orde van Advocaten, van toepassing. Deze regeling is hieronder in te zien.

Geradts & Gubbels is verzekerd via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON onder nummer V0100143185. Daarin is opgenomen een eigen risico van € 2.500 per schadegeval en een maximum dekking van 500.000 euro per aanspraak. In de algemene voorwaarden, die Geradts & Gubbels hanteert, zijn beperkingen van de aansprakelijkheid opgenomen. Onder andere is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Geradts & Gubbels beschikt over een Stichting Derdengelden, waarin gelden van derden kunnen worden ontvangen en doorbetaald aan de desbetreffende cliënt.

Geradts & Gubbels handelt voorts naar de verplichtingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en hanteert een privacy policy. Deze is hieronder in te zien.

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? We helpen je graag verder.

Neem contact met ons op