Het gezondheidsrecht

In het gezondheidsrecht gaat het om de rechtsverhouding tussen de arts / hulpverlener en de patiënt. Die rechtsverhouding wordt ingevuld door de behandelingsovereenkomst die tussen arts en patiënt wordt aangegaan, waar voor de hulpverlener een aantal verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst voortvloeien.

Een van die verplichtingen is de informatieplicht op grond waarvan een arts / hulpverlener de patiënt voldoende moet informeren over een geneeskundige behandeling en eventuele gevolgen daarvan, voordat een patiënt instemt met die behandeling. Dit wordt ook wel ‘’informed consent’’ genoemd.

Daarnaast is de arts / hulpverlener verplicht om een deugdelijk medisch dossier aan te leggen en te bewaren. Als patiënt heeft u namelijk een inzage- en afschriftrecht ten aanzien van het medisch dossier.

Verder zal de arts / hulpverlener bij de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst altijd de zorg van een goed hulpverlener in acht moeten nemen en handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid. Daarbij moet de arts / hulpverlener altijd handelen op grond van de geldende professionele standaard.

Komt de arts / hulpverlener een van deze verplichtingen niet na, dan kan het zijn dat er sprake is van medisch foutief handelen. Als er bewijs is van dit medisch foutief handelen en er schade ontstaat bij de patiënt ten gevolge daarvan, dan kan de arts of het ziekenhuis aansprakelijk gesteld worden.

Heeft u vragen over gezondheidsrecht?
Neem dan contact op met onze specialist Dennis Moonen.

Bekijk ook onze andere rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht geeft spelregels voor de verhouding tussen werknemers en werkgever.

Ontdek meer

Belastingrecht

Het belastingrecht is een rechtsgebied met veel wetten en regelgeving.

Ontdek meer

Erfrecht

Dit rechtsgebied is van toepassing op het moment dat iemand komt te overlijden.

Ontdek meer

Gezondheidsrecht

In het gezondheidsrecht gaat het om de rechtsverhouding tussen de arts / hulpverlener en de patiënt.

Ontdek meer

Huurrecht

Het huurrecht geeft spelregels voor huurders en verhuurders.

Ontdek meer

Letselschade- en aansprakelijkheidsrecht

Na een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout kan er sprake zijn van letselschade.

Ontdek meer

Mediation

Bij mediation staat het komen tot een oplossing met een andere partij voorop.

Ontdek meer

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een breed rechtsgebied, waarbinnen alle zaken vallen die op ondernemers van toepassing zijn.

Ontdek meer

Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied gaat mensen persoonlijk aan. Er komen veel emoties bij kijken.

Ontdek meer

Verbintenissenrecht

In het verbintenissenrecht draait het om overeenkomsten en contracten tussen twee of meer partijen.

Ontdek meer

Vragen?

Heb je vragen over een van deze rechtsgebieden, wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? We helpen je graag verder.

Neem contact met ons op